Fugle i Horsens

Fuglebeskyttelsesområder i Horsens

Der er omkring 110 fuglebeskyttelsesområder i Danmark, og Horsens Fjord og Endelave er EF-fuglebeskyttelsesområde nummer 36. Et fuglebeskyttelsesområde er et område, der for eksempel skal hjælpe med at opretholde ynglepladser for fugle eller rastepladser for fugletræk. Det er EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv der står for ordningen, og den blev lavet i 1979. Fuglebeskyttelsesområderne er en del af EU’s Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder i Europa. Områderne er beregnet til at beskytte for eksempel vilde dyr, og planter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for landene i Europa.

Fugle ved Horsens Nørrestrand

Horsens Nørrestrand er beliggende nord for Horsens by, og er i dag en lavvandet sø. Der er både bebyggelse ved den sydlige bred og den nordlige. På Horsens Nørrestrand er der et meget varieret dyre –og planteliv, og man prøver at holde det så dyrevenligt som muligt. Det er tilladt at sejle i søen, men det ønskes at det er på fuglenes præmisser, da de nogle gange sidder på vandet. Sejler man stille og roligt rundt, vænner fuglene sig det, og så er det ikke noget problem. Men er man kajakroer og jagter fuglene rundt på vandet, går det ud over dem.

Fugletårnet ved Nørrestrand

Fugletårnet blev i starten af maj 1991 indviet, men brændte ned den 19. september 1996, og derfor måtte man i foråret 1997 bygge et nyt, og det er det, der står her i dag. I vinterhalvåret, kan man fra fugletårnet se Lille Skallesluger, som er en fornem gæst på Horsens Nørrestrand. Der er også Stor Skallesluger, Bjergand, Taffeland, Troldand, Hvinand og Pibeand tilstedet om vinteren. Når det så bliver efterår, kan man se Fiskeørne fra fugletårnet, og man kan se dem sidde på en bundgarnspæl. Store flokke af Grågæs er også tilstede om efteråret. Om sommeren og foråret, ses mange af stedets ynglefugle, som Rørhøgen.