Populære webshops tjener kassen i Danmark

De færreste danskere er i dag klar over, hvor mange penge man reelt har mulighed for at spare, når man besøger en af landets mange webshops. Det er dog ikke småpenge, der er tale om, når man eksempelvis bestiller en ny kontorstol på tilbud online. Det er ligeledes også årsagen til den stigende interesse i …